Çevreci Politikamız

1. Mimarnet, çevre ile ilgili kanunları uygulamanın yanında, kendine öz standartları da uygulayarak çevresel kirlenme yükünü azaltmaktadır.

2. Mimarnet, Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak, çevrede sürekli düzelmeyi / iyileşmeyi sağlamak ve kirliliği önlemek için çalışmaktadır.

3. Mimarnet, piyasaya çevre dostu ürünler sunarak, geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri kullanarak, enerji ve kaynak kullanımında tasarruf ederek ve atıkların azaltılmasına yönelik önlemler alarak çevreyi korumaya çalışmaktadır.

4. Mimarnet, toplum, müşteri ve ticari ortaklarıyla olan ilişkilerinde öncelikle çevreyi birlikte koruma ve geliştirme bilincini işlemektedir.

5. Mimarnet, bir yanda çevresel etkinlikler ile Grup yönetimi arasında uygun dengeyi sürdürürken, diğer yanda da çevre bilinci gelişmiş, geri dönüşüme inanan bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmak için çalışmaktadır.